وات ساعت چیست

از انجایی که انرژی حاصلضرب توان در زمان است و از سوی دیگر توان برحسب وات یا کیلووات و زمان برحسب ثانیه یا ساعت اندازه گیری میشود

واحد انرژی به صورت وات ساعت یا کیلووات ساعت خواهد بود.

یک کیلووات ساعت برابر است با انرژی مصرف شده دستگاهی با توان 1000 وات در زمان یک ساعت.