باطری ایسر

باتری لپ تاپ ایسر 3680 / Battery Acer 3680 - 3690 - 5500 - 3030باطری لپ تاپ ایسر 3680 / Battery Acer 3680 - 3690 - 5500 - 3030

نوع باطری : لیتیوم ایون Li-Ion
آمپر : 11.1 V
ولتاژ:mAh 4400

0 ریال

باتری لپ تاپ ایسر 7000 / Battery Acer 7000 - 4220باطری لپ تاپ ایسر 7000 / Battery Acer 7000 - 4220

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ : 11.1 V
آمپر : 4400 mAh

0 ریال

باتری لپ تاپ ایسر 5520 Battery Acer Aspire 5520/6930/6530

نوع کالا : اورجینال
نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ : 11.1V
آمپر : 4400mAh
رنگ : مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ ایسر 5220 / Battery Acer Extensa 5220-5320 6Cellباطری لپ تاپ ایسر 5220 / Battery Acer Extensa 5220-5320 6Cell

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ : 14.8 V
آمپر : 4400 MAH

0 ریال

باتری لپ تاپ ایسر Battery Acer AQJ1باطری لپ تاپ ایسر Battery Acer AQJ1

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ : 11.1V
امپر : 4400mAh
رنگ:مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ ایسر دی 255 / Battery Acer D255 - D260 6Cellباطری لپ تاپ ایسر دی 255 / Battery Acer D255 - D260 6Cell

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ : 11.1 V
امپر :4400mAh
رنگ : سفید

0 ریال

باتری لپ تاپ ایسر دی 255 / Battery Acer D255 - D260 6Cellباطری لپ تاپ ایسر دی 255 / Battery Acer D255 - D260 6Cell

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ:11.1 V
آمپر : 4400mAh
رنگ: مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ ایسر دی255 / Battery Acer D255 D260 3Cellباطری لپ تاپ ایسر دی255 / Battery Acer D255 D260 3Cell

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ:11.1 V
آمپر : 2200mAh
رنگ: سفید

0 ریال

باتری ایسر 4230 -5320 / Battery acer 4230باطری لپ تاپ ایسر سری BATBL50L6

نوع باطری : لیتیوم ایون
تعداد سلول : 6
ولتاژ:11.1 V
آمپر : 4400 mAh

0 ریال

باتری لپ تاپ ایسر 3810 / Battery Acer Aspire 3810 - 4810 - 5810 6Cellباطری لپ تاپ ایسر 3810 / Battery Acer Aspire 3810 - 4810 - 5810 6Cell

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ:11.1 V
آمپر : 4400mAh
رنگ: مشکی

0 ریال

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ:14.8 V
آمپر:4400 MAH
رنگ : مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ ایسر 3935 / Battery Acer Aspire 3935 - 6504 باطری لپ تاپ ایسر 3935 / Battery Acer Aspire 3935 - 6504

نوع باطری: لیتیوم ایون
ولتاژ:14.4 V
آمپر:5800 MAH
رنگ:مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ ایسر 3820 / Battery Acer Aspire 3820 - 4820 - 5820 6Cellباطری لپ تاپ ایسر 3820 / Battery Acer Aspire 3820 - 4820 - 5820 6Cell

نوع باطری:لیتیوم ایون
ولتاژ:11.1 V
آمپر:4400 MAH
رنگ:مشکی

0 ریال

Battery Acer 751 باطری لپ تاپ ایسر 751

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ :11.1V
آمپر : 2200mAh
رنگ:مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ ایسر 5738 / Battery Acer Aspire 5738 - 5732باطری لپ تاپ ایسر 5738 / Battery Acer Aspire 5738 - 5732

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ : 11.1v
آمپر : 4400mAh
زنگ : مشکی

0 ریال

باتری ایسر اسپایر E1-572باطری لپ تاپ ایسر AL12A32 / V5-471 /E1-472

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ:11.1V
آمپر:4700mAh
رنگ:مشکی
ظرفیت:52Wh

0 ریال

باتری لپ تاپ ایسر Battery Acer E5-572/V3-572/AL14A32باطری لپ تاپ ایسر Battery Acer E5-572/ V3-572/ AL14A32

باتری اورجینال
نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ :11.1V
آمپر:4700MAH
رنگ:سفید

0 ریال

باتری لپ تاپ ایسر 8950 / Battery Acer Aspire 8950 - 8943 - 5943باطری لپ تاپ ایسر 8950 / Battery Acer Aspire 8950 - 8943 - 5943

نوع باطری : لیتیوم آیون
ولتاژ: 14.8V
آمپر:4400mAh
رنگ :مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ ایسر ان وی 58/Battery Acer Aspire NV58 - AS09A31باطری لپ تاپ ایسر ان وی58 / Battery Acer Aspire NV58 - AS09A31

نوع باطری :لیتیوم-یون
ولتاژ:11.1V
آمپر:4400mAh
رنگ : مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ ایسر 751 / Battery Acer Aspire One 751 - 531 - ZG8 6Cellباطری 6 سلولی لپ تاپ ایسر 751 / Battery Acer Aspire One 751 - 531 - ZG8 6Cell

نوع باطری:لیتیوم ایون
ولتاژ: 11.1 V
آمپر: 4400mAh
رنگ: مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ ایسر 751 1 / Battery Acer Aspire One 751 - 531 - ZG8 3Cellباطری لپ تاپ ایسر 751 1 / Battery Acer Aspire One 751 - 531 - ZG8 3Cell

نوع باطری:لیتیوم ایون
ولتاژ: 11.1 V
آمپر:2200MAH
رنگ: مشکی

0 ریال

نوع باطری : لیتیوم آیون
ولتاژ : 10.8V
آمپر :4400mAh
رنگ : مشکی

0 ریال

BATTERY ACER ZG5باطری لپ تاپ ایسر زد جی 5 / Battery Acer Aspire One ZG5

نوع باطری:لیتیم ایون
ولتاژ:11.1 V
آمپر:2200Mah
رنگ:سفید , مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ ایسر 8372 / Battery Acer Travelmate 8372 - 4220 باتری لپ تاپ ایسر 8372 / Battery Acer Travelmate 8372 - 4220

نوع باطری : لیتیوم آیون
ولتاژ:
آمپر:
رنگ : مشکی

0 ریال

نوع باطری: لیتیوم آیون
ولتاژ:14.8V
آمپر: 4400mAh
رنگ: مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ ایسر زد ای 3 / Battery Acer Aspire One ZA3 - ZA8 6Cellباطری لپ تاپ ایسر زد ای 3 / Battery Acer Aspire One ZA3 - ZA8 6Cell

نوع باطری: لیتیوم آیون
ولتاژ:11.1V
آمپر:4400mAh
رنگ: مشکی

0 ریال

برند : ایسر
ولتاژ11.4 ولت
امپر: 2640 میلی امپر ساعت
توان : 30 وات ساعت

0 ریال

باتری ایسر V5-572باتری اورجینال داخلی ایسر مدل ASPIRE R7

باتری داخلی اصلی ACER AP13B3K
نام تولید کننده : کمپانی ایسر
ساخت : چین
نوع : لیتیوم پلیمر
ولتاژ: 15 ولت
امپر : 3560 میلی امپر ساعت
توان : 53 وات ساعت

0 ریال

باتری اورجینال لپ تاپ ایسر 3830 / Battery Acer 3830 - 4830 6Cellباطری لپ تاپ ایسر 3830 / Battery Acer 3830 - 4830 6Cell

نوع باطری: لیتیوم آیون
ولتاژ: 11.1V
آمپر:4400mAh
رنگ: مشکی

0 ریال