باطری دل Dell

باتری لپ تاپ دل 1340 / Battery Dell XPS 1340 6Cellباطری لپ تاپ دل 1340 / Battery Dell XPS 1340 6Cell

نوع باطری:لیتیوم ایون
ولتاژ:11.1 V
آمپر:5200 MAH
رنگ:مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ دل 1535 / Battery Dell Stadio 1535-1536-1537-1557 9Cell باطری لپ تاپ دل 1535 / Battery Dell Stadio 1535-1536-1537-1557 9Cell

نوع باطری: لیتیوم ایون
ولتاژ:11.1 V
آمپر:4400 MAH
رنگ:مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ دل 1564 / Battery Dell Inspiron 1464-1564-1764 9Cellباطری لپ تاپ دل 1564 / Battery Dell Inspiron 1464-1564-1764 9Cell

نوع باطری :لیتیوم ایون
ولتاژ:11.1 V
آمپر: 6600 MAH
رنگ:مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ دل 3500 / Battery Dell Vostro 3400-3500-3700 6Cellباطری لپ تاپ دل 3500 / Battery Dell Vostro 3400-3500-3700 6Cell

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ:11.1 V
آمپر:4400 MAH
رنگ:مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ دل 1300 / Battery Dell Inspiron 1300 9Cellباطری لپ تاپ دل 1300 / Battery Dell Inspiron 1300 9Cell

نوع باطری: لیتیوم ایون
ولتاژ: 11.1V
آمپر:6600MAH
رنگ:مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ دل 1015 / A840 / A860Battery Dell Vostro A840/A860/1014/1015

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ:11.1 V
آمپر:4400mAh
رنگ:مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ دل 3521 / Battery Dell 3521-5521 3Cellباطری لپ تاپ دل 3521 / Battery Dell 3521-5521 6Cell

نوع باطری: لیتیوم ایون
ولتاژ:14.1V
آمپر:2200MAH
رنگ:مشکی
توان : 58وات ساعت

0 ریال

باتری لپ تاپ دل 4030 / Battery Dell N4030-N4020-M4010 6Cellباطری لپ تاپ دل 4030 / Battery Dell N4030-N4020-M4010 6Cell

نوع باطری :لیتیوم ایون
ولتاژ:11.1 V
آمپر:4400 MAH
رنگ: مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ دل 3300 / Battery Dell Vostro 3300-3350 4Cellباطری لپ تاپ دل 3300 / Battery Dell Vostro 3300-3350 4Cell

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ:14.8 V
آمپر:2200 MAH
رنگ:مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ دل 1300 / Battery Dell Inspiron 1300 6Cellباطری لپ تاپ دل 1300 / Battery Dell Inspiron 1300 6Cell

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ:11.1 V
آمپر:4400 MAH
رنگ:مشکی

0 ریال

باتری اورجینال
نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ:11.1V
آمپر:4400mAh
رنگ:مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ دل 1525 / Battery Dell Inspiron 1525-1545-1440 6Cellباطری لپ تاپ دل 1525 / Battery Dell Inspiron 1525-1545-1440 6Cell

گارانتی پی پی تی
نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ:11.1 V
آمپر:4400 MAH
رنگ:مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ دل 1530 / Battery Dell Xps 1530 6Cellباطری لپ تاپ دل 1530 / Battery Dell Xps 1530 6Cell

نوع باطری:لیتیوم ایون
ولتاژ:11.1 V
آمپر:4400 MAH
رنگ:مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ دل 1535 / Battery Dell Stadio 1535-1536-1537-1558 6Cell باطری لپ تاپ دل 1535 / Battery Dell Stadio 1535-1536-1537-1558 6Cell

نوع باطری : لیتیوم ایون
6 سلولی
اورجینال
ولتاژ:11.1 V
آمپر:4400 MAH
رنگ: مشکی

23,000,000 ریال

باتری لپ تاپ دل 1400 / Battery Dell Inspiron 1420-Vostro 1400 6Cellباطری لپ تاپ دل 1400 / Battery Dell Inspiron 1420-Vostro 1400 6Cell

نوع باطری :لیتیوم ایون
ولتاژ:11.1 V
آمپر:4400 MAH
رنگ:مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ دل 1400 / Battery Dell Inspiron 1420-Vostro 1400 9Cellباطری لپ تاپ دل 1400 / Battery Dell Inspiron 1420-Vostro 1400 9Cell

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ:11.1 V
آمپر:6600 MAH
رنگ:مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ دل 1520 / Battery Dell Vostro 1520-1510 9Cellباطری لپ تاپ دل 1520 / Battery Dell Vostro 1520-1510 9Cell

نوع باطری :لیتیوم ایون
ولتاژ:11.1 V
آمپر:6600 MAH
رنگ: مشکی

0 ریال

باتری اورجینال لپ تاپ دل 5010 / Battery Dell 5010-N5110-N5030 6Cellباطری اصلی لپ تاپ دل 5010 / Battery Dell 5010-N5110-N5030 6Cell

باتری اورجینال
نوع باطری :لیتیوم ایون
ولتاژ:11.1 V
آمپر:4400 MAH
رنگ:مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ دل ایی6400 / Battery Dell Latitude E6400-E6410-E6500-E6510 9Cellباطری لپ تاپ دل ایی6400 / Battery Dell Latitude E6400-E6410-E6500-E6510 9Cell

نوع باطری:لیتیوم ایون
ولتاژ:11.1 V
آمپر:6600MAH
رنگ:مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ دل 700ام / Battery Dell Inspiron 700M-710M 6Cellباطری لپ تاپ دل 700ام / Battery Dell Inspiron 700M-710M 6Cell

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ:14.8 V
آمپر:4400 MAH
رنگ:مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ دل دی 820 / Battery Dell D820-D830 6Cellباطری لپ تاپ دل دی 820 / Battery Dell D820-D830 6Cell

نوع باطری:لیتیوم ایون
ولتاژ:11.1 V
آمپر:4400 MAH
رنگ:طوسی

0 ریال

باتری لپ تاپ دل ایی4300 / Battery Dell Latitude E4300-E4400 6Cellباطری لپ تاپ دل ایی4300 / Battery Dell Latitude E4300-E4400 6Cell

نوع باطری:لیتیوم ایون
ولتاژ:11.1 V
آمپر:4400 MAH
رنگ:نقره ای

0 ریال

باتری لپ تاپ دل ای6420 / Battery Dell Latitude E6420-E6520 6Cellباطری لپ تاپ دل ای6420 / Battery Dell Latitude E6420-E6520 6Cell

باتری اورجینال
نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ:11.1 V
آمپر:4400mAh
رنگ: مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ دل مینی910 / Battery Dell Inspiron Mini910 6Cellباطری لپ تاپ دل مینی910 / Battery Dell Inspiron Mini910 6Cell

نوع باطری :لیتیوم ایون
ولتاژ:14.8 V
آمپر:4400mAh
رنگ :مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ دل ای5400 / Battery Dell Latitude E5400-E5410-E5500 6Cell باطری لپ تاپ دل ای5400 / Battery Dell Latitude E5400-E5410-E5500 6Cell

نوع باطری:لیتیوم ایون
ولتاژ: 11.1 V
آمپر:4400 MAH
رنگ:مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ دل 1000 / Battery Dell Inspiron 1000-1200-2200 6Cellباطری لپ تاپ دل 1000 / Battery Dell Inspiron 1000-1200-2200 6Cell

نوع باطری: لیتیوم ایون
ولتاژ: 14.8 V
آمپر:4400 MAH
رنگ:مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ دل 1520 / Battery Dell Inspiron 1520-1521 9Cellباطری لپ تاپ دل 1520 / Battery Dell Inspiron 1520-1521 9Cell

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ:11.1V
آمپر:6600mAh
رنگ:مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ دل 1525 / Battery Dell Inspiron 1525-1545-1440 9Cellباطری لپ تاپ دل 1525 / Battery Dell Inspiron 1525-1545-1440 9Cell

گارانتی پی پی تی
نوع باطری:لیتیوم ایون
ولتاژ:11.1 V
آمپر:6600 MAH
رنگ:مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ دل 1530 / Battery Dell Xps 1530 9Cellباطری لپ تاپ دل 1530 / Battery Dell Xps 1530 9Cell

نوع باطری:لیتیوم ایون
ولتاژ:11.1 V
آمپر:6600 MAH
رنگ:مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ دل 1564 / Battery Dell Inspiron 1464-1564-1764 6Cellباطری لپ تاپ دل 1564 / Battery Dell Inspiron 1464-1564-1764 6Cell

نوع باطری :لیتیوم ایون
ولتاژ:11.1 V
آمپر:4400 MAH
رنگ:مشکی

0 ریال

باتری اصلی لپ تاپ دل 5010/Battery Dell 5110/4010باطری اورجینال لپ تاپ دل 5010 / Battery Dell 5010-5110-4010 9Cell

باتری اورجینال
نوع باطری : لیتیوم ایون کره جنوبی
ولتاژ:11.1 V
آمپر:6600 MAH
رنگ:مشکی

0 ریال

باطری لپ تاپ دل BATTERY Dell MINI 12 / MINI12باتری لپ تاپ دل سری BATTERY Dell MINI 12 / MINI12

نوع باطری :لیتیوم ایون
ولتاژ:11.1 V
آمپر:4400 MAH
رنگ:مشکی

0 ریال