باطری ایسوس ASUS

ساختار سلولی:لیتیوم-یون کره جنوبی
ولتاژ:11.1V
آمپر:4400mAh
رنگ:مشکی
گارانتی:6ماه

1,350,000 ریال

ساختار سلولی: لیتیوم-یون کره جنوبی
ولتاژ:14.8V
آمپر:4400mAh
رنگ:مشکی
نوع باتری:8 سلولی
گارانتی:6 ماه

1,350,000 ریال

باطری لپ تاپ ایسوس ای 4 / Battery Asus A42-A4باتری لپ تاپ ایسوس ای 4 / Battery Asus A4

ساختار سلولی: لیتیوم ایون
ولتاژ: 14.8V
آمپر:4400mAh
رنگ:مشکی
نوع باتری:6سلولی
گارانتی:6ماه

1,000,000 ریال

باطری اورجینال لپ تاپ ایسوس یو ایکس 50 / Battery Asus Ux50باتری اصلی لپ تاپ ایسوس یوایکس 50 / Battery Asus Ux50

ساختار سلولی : لیتیوم پولیمر
ولتاژ:14.8V
آمپر:2800mAh
رنگ:مشکی
گارانتی:6ماه

1,350,000 ریال

باتری لپ تاپ ایسوس 1005 / Battery Asus 1005 /1001 /1101 باطری لپ تاپ ایسوس 1005 / Battery Asus 1005 /1001 /1101

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ: 11.1V
آمپر:4400mAh
رنگ:مشکی
نوع باتری 6 سلولی
گارانتی 6 ماه

1,350,000 ریال

ساختار سلولی: لیتیوم-یون
ولتاژ:11.1V
آمپر:4400mAh
رنگ:مشکی
نوع باتری:6 سلولی و 8 سلولی
گارانتی:6 ماه

1,350,000 ریال

ساختار سلولی:لیتیوم-یون کره جنوبی
ولتاژ:11.1V
آمپر:4400mAh
رنگ:مشکی
نوع باتری:6سلولی
گارانتی:6 ماه

3,150,000 ریال 3,200,000 ریال

باطری اورجینال لپ تاپ ایسوس ان 61 /ام 50 /Battery Asus N61/ M50باتری اصلی لپ تاپ ایسوس ان 61 - ام 50 / Asus N61 Original Battery

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ:11.1V
جریان:4400mAh-5200mAh
رنگ: مشکی
گارانتی:6ماه

1,350,000 ریال

باطری لپ تاپ ایسوس کا52 - کا42 / Battery Asus K52 - k42باتری لپ تاپ ایسوس کا52 - کا42 / Battery Asus K52 - k42

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ:10.8V
آمپر:4400MAH
رنگ:مشکی

1,350,000 ریال

باطری لپ تاپ ایسوس 901/ Battery Asus EEE PC 703/903باتری لپ تاپ ایسوس 703 / Battery Asus EEE PC 703 - 903

نوع باطری :لیتیوم ایون
ولتاژ: 7.4V
آمپر:6000mAh
رنگ: مشکی
تعداد سلول:8

850,000 ریال

ساختار سلولی:لیتیوم-یون
ولتاژ:11.1V
آمپر:5200mAh
رنگ:مشکی
نوع باتری:6 سلولی
ظرفیت:58Wh
گارانتی:6 ماه

1,350,000 ریال

باتری لپ تاپ ایسوس 1005/Battery Asus 1005/1101 باطری لپ تاپ ایسوس 1005 / Battery Asus 1005/1001/1101

نوع سلول:لیتیوم-یون
ولتاژ:11.1V
آمپر:4400mAh
نوع باتری:6 سلول
گارانتی:6ماه
رنگ: سفید

1,350,000 ریال

ساختار سلولی: لیتیوم-یون
ولتاژ: 10.8V
آمپر:4400mAh
رنگ:مشکی
باتری اورجینال
باتری 6 سلولی
گارانتی 6 ماه

1,950,000 ریال

ساختار سلولی: لیتیوم-یون
ولتاژ: 10.8V
آمپر:4400mAh
رنگ:سفید
باتری اورجینال
باتری 6 سلولی
گارانتی 6 ماه

1,950,000 ریال

باتری لپ تاپ ایسوس ایکس 101/Battery Asus x101/A31-X101باطری لپ تاپ ایسوس ایکس 101/Battery Asus x101/A31-X101

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ:11.1V
آمپر:2600mAh
رنگ:مشکی

1,250,000 ریال

ساختار سلولی : لیتیوم-یون کره جنوبی
ولتاژ:10.8V
آمپر:5200mAh
ظرفیت:56Wh
نوع باتری:6سلولی
گارانتی:6ماه
رنگ:مشکی

1,550,000 ریال

باتری اورجینال لپ تاپ ایسوس کا55 / Battery Asus A32-K55باطری لپ تاپ ایسوس کا55 / Battery Asus K55 /A75 /A95

ساختار سلولی : لیتیوم-یون کره جنوبی
ولتاژ: 11.1V
آمپر:5100mAh
ظرفیت:56Wh
رنگ:مشکی
نوع باتری:6سلولی
گارانتی:6ماه

1,550,000 ریال

باطری اصلی لپ تاپ ایسوس ان 50 / Battery Asus A32-N50باتری اورجینال لپ تاپ ایسوس ان 50 / Asus N50 Original Battery

نوع باطری :لیتیوم ایون
ولتاژ:11.1V
آمپر: 4400mAh
رنگ:مشکی
گارانتی:6ماه
باتری 6 سلولی با سلول ساخت کره جنوبی

1,100,000 ریال 1,150,000 ریال

باتری لپ تاپ ایسوس یو ال 20 / Battery Asus UL20باطری لپ تاپ ایسوس یو ال 20 / Battery Asus UL20 /Eee PC 1201

ساختار سلولی: لیتیوم-یون چین
ولتاژ:11.1V
آمپر:4400mAh
ظرفیت:49Wh
رنگ:مشکی
گارانتی:6 ماه

1,350,000 ریال

باتری لپ تاپ ایسوس ام 2 / Battery Asus A42-M2باطری لپ تاپ ایسوس A42-M2

ساختار سلولی:لیتیوم-یون چین
ولتاژ: 14.8V
آمپر: 5200mAh
75Wh
نوع باتری:8سلولی
گارانتی:6 ماه
رنگ:مشکی

1,050,000 ریال 1,250,000 ریال

ساختار سلولی: لیتیوم-پولیمر
ولتاژ:14.4V
آمپر:4350mAh
50Wh
گارانتی:3ماه
رنگ:مشکی

3,200,000 ریال

باتری ایسوس ان 550 / Battery Asus N550 - Q550باطری لپ تاپ ایسوس ان 550 / Battery Asus N550 - Q550

ساختار سلولی: لیتیوم-پولیمر کره جنوبی
ولتاژ:15V
آمپر:4000mAh
59Wh
رنگ:مشکی
گارانتی:6ماه

3,500,000 ریال

باطری لپ تاپ ایسوس اف 80 / Battery Asus A8 - F80باتری لپ تاپ ایسوس اف 80 / Battery Asus A8 - F80

نوع باطری :لیتیوم ایون
ولتاژ: 11.1 V
آمپر:4400 MAH
رنگ:مشکی

1,350,000 ریال

باطری اصلی لپ تاپ ایسوس اف 82 - کا40 - کا50 / Original Battery Asus F82 - K50 - K40باتری اورجینال لپ تاپ ایسوس اف82 - کا40 - کا50 / Battery Asus F82 - K50 - K40 Original

باتری اورجینال
نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ : 11.1V
آمپر: 4400mAh
رنگ:مشکی
گارانتی:6ماه

1,350,000 ریال

باتری لپ تاپ ایسوس A32-K56باطری لپ تاپ ایسوس کا46 - کا56 / Battery Asus K46 - K56

ساختار سلولی: لیتیوم-یون کره جنوبی
کشور سازنده:چین
ولتاژ: 14.4V
آمپر:2200mAh
رنگ:مشکی
نوع باتری:4 سلولی
گارانتی:6ماه

2,750,000 ریال 2,800,000 ریال

باطری لپ تاپ ایسوس A31-N55باتری لپ تاپ ایسوس Battery Asus N55/N45/N75

ساختار سلولی:لیتیوم-یون
ولتاژ:11.1V
آمپر: 4400mAh
نوع باتری:6سلولی
رنگ:مشکی
گارانتی:6ماه

1,750,000 ریال 1,850,000 ریال

باطری لپ تاپ ایسوس Battery Asus N56 / N56باتری لپ تاپ ایسوس Battery Asus N56 / N56

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ: 11.1 V
آمپر:5200mAh

1,850,000 ریال

باطری لپ تاپ ایسوس Battery Asus K72/ N73باتری لپ تاپ ایسوس Battery Asus N73 / K72

ساختار سلولی: لیتیوم ایون
ولتاژ:10.8V
آمپر:4400mAh
رنگ:مشکی
گارانتی: 6 ماه

1,150,000 ریال 1,350,000 ریال

باطری لپ تاپ ایسوس Battery Asus S500 / S500باتری لپ تاپ ایسوس Battery Asus S500 / S500

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ:11.1V
آمپر:4400MAH
رنگ:مشکی

3,500,000 ریال

باتری لپ تاپ ایسوس ایکس 551 / Battery Asus X551 - X451 - A31N1319باتری لپ تاپ ایسوس ایکس 551 / Battery Asus X551 - X451 - A31N1319

نوع باطری :لیتیوم ایون
ولتاژ:11.3V
آمپر:33WH
رنگ:مشکی

2,900,000 ریال

باتری اورجینال ایسوس A41-X550Asus X550/X550A Original Laptop Battery

ساختار سلولی:Li-ion
ولتاژ:15V
آمپر:2950mAh
رنگ:مشکی
گارانتی:6ماه

4,200,000 ریال

ساختار سلولی : لیتیوم ایون
ولتاژ:7.6V
آمپر:4.04Ah
ظرفیت:30Wh
گارانتی:6 ماه
رنگ:مشکی

3,300,000 ریال