باطری ایسوس ASUS

ساختار سلولی:لیتیوم-یون کره جنوبی
ولتاژ:11.1V
آمپر:4400mAh
رنگ:مشکی
گارانتی:6ماه

0 ریال

ساختار سلولی: لیتیوم-یون کره جنوبی
ولتاژ:14.8V
آمپر:4400mAh
رنگ:مشکی
نوع باتری:8 سلولی
گارانتی:6 ماه

0 ریال

باطری لپ تاپ ایسوس ای 4 / Battery Asus A42-A4باتری لپ تاپ ایسوس ای 4 / Battery Asus A4

ساختار سلولی: لیتیوم ایون
ولتاژ: 14.8V
آمپر:4400mAh
رنگ:مشکی
نوع باتری:6سلولی
گارانتی:6ماه

0 ریال

ساختار سلولی:لیتیوم-یون کره جنوبی
ولتاژ:11.1V
آمپر:4400mAh
رنگ:مشکی
نوع باتری:6سلولی
گارانتی:6 ماه

0 ریال

باطری اورجینال لپ تاپ ایسوس ان 61 /ام 50 /Battery Asus N61/ M50باتری اصلی لپ تاپ ایسوس ان 61 - ام 50 / Asus N61 Original Battery

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ:11.1V
جریان:4400mAh-5200mAh
رنگ: مشکی
گارانتی:6ماه

0 ریال

باطری لپ تاپ ایسوس کا52 - کا42 / Battery Asus K52 - k42باتری لپ تاپ ایسوس کا52 - کا42 / Battery Asus K52 - k42

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ:10.8V
آمپر:4400MAH
رنگ:مشکی

0 ریال

باطری لپ تاپ ایسوس 901/ Battery Asus EEE PC 703/903باتری لپ تاپ ایسوس 703 / Battery Asus EEE PC 703 - 903

نوع باطری :لیتیوم ایون
ولتاژ: 7.4V
آمپر:6000mAh
رنگ: مشکی
تعداد سلول:8

0 ریال

باطری اصلی لپ تاپ ایسوس اف 3باتری اورجینال لپ تاپ ایسوس اف 3 / Asus F3 Original Battery

ساختار سلولی: لیتیوم-یون کره جنوبی
ولتاژ:11.1V
آمپر:4400mAh
رنگ:مشکی
نوع باتری:6سلولی
گارانتی:6ماه

0 ریال

ساختار سلولی:لیتیوم-یون
ولتاژ:11.1V
آمپر:5200mAh
رنگ:مشکی
نوع باتری:6 سلولی
ظرفیت:58Wh
گارانتی:6 ماه

0 ریال

باتری لپ تاپ ایسوس 1005/Battery Asus 1005/1101 باطری لپ تاپ ایسوس 1005 / Battery Asus 1005/1001/1101

نوع سلول:لیتیوم-یون
ولتاژ:11.1V
آمپر:4400mAh
نوع باتری:6 سلول
گارانتی:6ماه
رنگ: سفید

0 ریال

ساختار سلولی: لیتیوم-یون
ولتاژ: 10.8V
آمپر:4400mAh
رنگ:مشکی
باتری اورجینال
باتری 6 سلولی
گارانتی 6 ماه

0 ریال

ساختار سلولی: لیتیوم-یون
ولتاژ: 10.8V
آمپر:4400mAh
رنگ:سفید
باتری اورجینال
باتری 6 سلولی
گارانتی 6 ماه

0 ریال

باتری اورجینال لپ تاپ ایسوس کا55 / Battery Asus A32-K55باطری لپ تاپ ایسوس کا55 / Battery Asus K55 /A75 /A95

ساختار سلولی : لیتیوم-یون کره جنوبی
ولتاژ: 11.1V
آمپر:5100mAh
ظرفیت:56Wh
رنگ:مشکی
نوع باتری:6سلولی
گارانتی:6ماه

0 ریال

باطری اصلی لپ تاپ ایسوس ان 50 / Battery Asus A32-N50باتری اورجینال لپ تاپ ایسوس ان 50 / Asus N50 Original Battery

نوع باطری :لیتیوم ایون
ولتاژ:11.1V
آمپر: 4400mAh
رنگ:مشکی
گارانتی:6ماه
باتری 6 سلولی با سلول ساخت کره جنوبی

0 ریال

باتری لپ تاپ ایسوس یو ال 20 / Battery Asus UL20باطری لپ تاپ ایسوس یو ال 20 / Battery Asus UL20 /Eee PC 1201

ساختار سلولی: لیتیوم-یون چین
ولتاژ:11.1V
آمپر:4400mAh
ظرفیت:49Wh
رنگ:مشکی
گارانتی:6 ماه

0 ریال

باتری لپ تاپ ایسوس ام 2 / Battery Asus A42-M2باطری لپ تاپ ایسوس A42-M2

ساختار سلولی:لیتیوم-یون چین
ولتاژ: 14.8V
آمپر: 5200mAh
75Wh
نوع باتری:8سلولی
گارانتی:6 ماه
رنگ:مشکی

0 ریال

باتری ایسوس ان 550 / Battery Asus N550 - Q550باطری لپ تاپ ایسوس ان 550 / Battery Asus N550 - Q550

ساختار سلولی: لیتیوم-پولیمر کره جنوبی
ولتاژ:15V
آمپر:4000mAh
59Wh
رنگ:مشکی
گارانتی:6ماه

0 ریال

باطری لپ تاپ ایسوس اف 80 / Battery Asus A8 - F80باتری لپ تاپ ایسوس اف 80 / Battery Asus A8 - F80

نوع باطری :لیتیوم ایون
ولتاژ: 11.1 V
آمپر:4400 MAH
رنگ:مشکی

0 ریال

باطری اصلی لپ تاپ ایسوس اف 82 - کا40 - کا50 / Original Battery Asus F82 - K50 - K40باتری اورجینال لپ تاپ ایسوس اف82 - کا40 - کا50 / Battery Asus F82 - K50 - K40 Original

باتری اورجینال
نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ : 11.1V
آمپر: 4400mAh
رنگ:مشکی
گارانتی:6ماه

0 ریال

باتری لپ تاپ ایسوس A32-K56باطری لپ تاپ ایسوس کا46 - کا56 / Battery Asus K46 - K56

ساختار سلولی: لیتیوم-یون کره جنوبی
کشور سازنده:چین
ولتاژ: 14.4V
آمپر:2200mAh
رنگ:مشکی
نوع باتری:4 سلولی
گارانتی:6ماه

0 ریال

باطری لپ تاپ ایسوس A31-N55باتری لپ تاپ ایسوس Battery Asus N55/N45/N75

ساختار سلولی:لیتیوم-یون
ولتاژ:11.1V
آمپر: 4400mAh
نوع باتری:6سلولی
رنگ:مشکی
گارانتی:6ماه

0 ریال

باطری لپ تاپ ایسوس Battery Asus N56 / N56باتری لپ تاپ ایسوس Battery Asus N56 / N56

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ: 11.1 V
آمپر:5200mAh

0 ریال

باتری لپ تاپ ایسوس 1005 / Battery Asus 1005 /1001 /1101 باطری لپ تاپ ایسوس 1005 / Battery Asus 1005 /1001 /1101

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ: 11.1V
آمپر:4400mAh
رنگ:مشکی
نوع باتری 6 سلولی
گارانتی 6 ماه

0 ریال

باطری لپ تاپ ایسوس Battery Asus S500 / S500باتری لپ تاپ ایسوس Battery Asus S500 / S500

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ:11.1V
آمپر:4400MAH
رنگ:مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ ایسوس ایکس 551 / Battery Asus X551 - X451 - A31N1319باتری لپ تاپ ایسوس ایکس 551 / Battery Asus X551 - X451 - A31N1319

نوع باطری :لیتیوم ایون
ولتاژ:11.3V
آمپر:33WH
رنگ:مشکی

0 ریال

باتری اورجینال ایسوس A41-X550Asus X550/X550A Original Laptop Battery

ساختار سلولی:Li-ion
ولتاژ:15V
آمپر:2950mAh
رنگ:مشکی
گارانتی:6ماه

0 ریال

ساختار سلولی : لیتیوم ایون
ولتاژ:7.6V
آمپر:4.04Ah
ظرفیت:30Wh
گارانتی:6 ماه
رنگ:مشکی

0 ریال

باطری لپ تاپ ایسوس Battery Asus Eee Pc 1018 / 1018باتری لپ تاپ ایسوس Battery Asus Eee Pc 1018 / 1018

نوع باطری: لیتیوم پولیمر اورجینال
ولتاژ: 7.4V
آمپر: 6000mAh
رنگ: مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ ایسوس یو 24 / Battery Asus U24باطری لپ تاپ ایسوس یو 24 / Battery Asus U24

نوع باطری:لیتیوم آیون
ولتاژ:11.1V
آمپر:4400mAh
رنگ:مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ ایسوس ام 6 / Battery Asus M6 6Cellباتری لپ تاپ ایسوس ام 6 / Battery Asus M6 6Cell

نوع باطری : آیون
ولتاژ : 14.8V
آمپر : 4400mAh
رنگ : مشکی

0 ریال

ساختار سلولی:لیتیوم -یون
ولتاژ: 7.4V
آمپر:6000mAh
رنگ: سفید
نوع باتری :8 سلولی
گارانتی:6ماه

0 ریال

باتری اورجینال ایسوس 1005/1001 Asus 1005/1001 Original Laptop Battery

نوع سلول: لیتیوم ایون
ولتاژ: 11.25V
آمپر:5200mAh
رنگ:مشکی
نوع باتری 6 سلولی
گارانتی 6 ماه

0 ریال