باطری اپل Apple

باتری لپ تاپ اپل 1280 / Battery Apple 1280 6Cellباطری لپ تاپ اپل 1280 / Battery Apple 1280 6Cell

باطری اورجینال
نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ: 10.8 V
آمپر: 5200 MAH
رنگ: نقره ای

0 ریال

باتری لپ تاپ اپل 1185 / Battery Apple 1185 6Cellباطری لپ تاپ اپل 1185 / Battery Apple 1185 6Cell

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ: 10.8
آمپر: 5500 MAH
رنگ: مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ اپل 1185 / Battery Apple 1185 6Cellباطری لپ تاپ اپل 1185 / Battery Apple 1185 6Cell

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ : 10.8 V
آمپر : 5500 MAH
رنگ : سفید

0 ریال

باتری لپ تاپ اپل 1281 / Battery Apple 1281 6Cellباطری لپ تاپ اپل 1281 / Battery Apple 1281 6Cell

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ: 10.8 V
آمپر: 50 WH
رنگ: نقره ای

0 ریال

Battery Apple A1382 /A1286باطری لپ تاپ اپل 1286/1382

نوع باطری : لیتیوم پلیمر
ولتاژ:
آمپر:
رنگ:مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ اپل 1245 / Battery Apple 1245 6Cellباطری لپ تاپ اپل 1245 / Battery Apple 1245 6Cell

نوع باطری: لیتیوم پولیمر
ولتاژ:7.4V
آمپر:5400mAh
رنگ: مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ اپل 1331 / Battery Apple A1331باطری لپ تاپ اپل 1331 / Battery Apple A1331

نوع باطری:لیتیوم پولیمر
ولتاژ:10.95V
آمپر:
رنگ:مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ اپل ای 1405 / Battery Apple A1405باتری لپ تاپ اپل 1405 / Battery Apple A1405

نوع باطری: لیتیوم پولیمر
ولتاژ: 10.1V
آمپر:
رنگ:

0 ریال

باتری لپ تاپ اپل ام 8416 / Battery Apple M8416 - G4 - G3 6Cellباطری لپ تاپ اپل ام 8416 / Battery Apple M8416 - G4 - G3 6Cell

نوع باطری:لیتیوم آیون
ولتاژ:10.8V
آمپر:4400mAh
رنگ:نقره ای

0 ریال

باتری لپ تاپ اپل ای 1186 / Battery Apple A1186باطری لپ تاپ اپل ای 1186 / Battery Apple A1186

نوع باطری :
ولتاژ:
آمپر:
رنگ: مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ اپل 1321 / Battery Apple 1321 6Cellباطری لپ تاپ اپل 1321 / Battery Apple 1321 6Cell

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ: 10.8 V
آمپر: 5200 MAH
رنگ: مشکی

0 ریال

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ : 10.95 V
آمپر : 63.5 WH
رنگ : مشکی

0 ریال

باتری لپ تاپ اپل 1175 / Battery Apple 1175 6Cellباطری لپ تاپ اپل 1175 / Battery Apple 1175 6Cell

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ : 10.8 V
آمپر : 60 WH
رنگ : نقره ای

0 ریال