شارژر لپ تاپ سونی SONY VAIO

شارژر-آداپتور لپ تاپ سونی 10.5ولت 1.9آمپر 20وات / Adapter Laptop 10.5V 1.9A 20Wشارژر-آداپتور لپ تاپ سونی 10.5ولت 1.9آمپر 20وات / Adapter Laptop 10.5V 1.9A 20W

ولتاژ ورودی: 220-110 V AC/DC
ولتاژ خروجی: 10.5V
آمپر خروجی : 1.9A
وات : 20W
سایز سر فیش:1.7*5.5 MM

0 ریال

ولتاژ ورودی : 220 - 110 V AC / DC
ولتاژ خروجی: 19.5V
آمپر خروجی : 2.0A
وات : 40W
سایز سر فیش: 4.4*6.0 MM

0 ریال

شارژر-آداپتور لپ تاپ سونی 16ولت 4آمپر 65وات / Adapter Laptop Sony 16v 4A 65Wشارژر-آداپتور لپ تاپ سونی 16ولت 4آمپر 65وات / Adapter Laptop Sony 16v 4A 65W

ولتاژ ورودی: 220-110 V AC/DC
ولتاژ خروجی: 16V
آمپر خروجی: 4A
وات : 65W
سایز سر فیش: 4.4*6.5 MM

0 ریال

شارژر-آداپتور لپ تاپ سونی 19.5ولت 6.5آمپر 120وات / Adapter Laptop Sony 19.5V 6.5A 120Wشارژر-آداپتور لپ تاپ سونی 19.5ولت 6.5آمپر 120وات / Adapter Laptop Sony 19.5V 6.5A 120W

ولتاژ ورودی: 220-110 V AC/DC
ولتاژ خروجی: 19.5V
آمپر خروجی: 6.5A
وات : 120W
سایز سر فیش: 4.4*6.5 MM

0 ریال

شارژر-آداپتور تبلت سونی 5ولت 2آمپر 10وات / Adapter Tablet Sony 5V 2A 10Wشارژر-آداپتور تبلت سونی 5ولت 2آمپر 10وات / Adapter Tablet Sony 5V 2A 10W

ولتاژ ورودی: 220-110 V AC/DC
ولتاژ خروجی: 5V
آمپر خروجی: 2A
وات:10W
سایز سر فیش:MICROUSB

0 ریال

ولتاژ:19.5V
امپر:4.7A
توان:90W
سایز سوکت:4.4*6.0
رنگ: مشکی

0 ریال

شارژر-آداپتور لپ تاپ سونی 19.5ولت 4.7آمپر 90وات / Adapter Laptap Sony Vaio 19.5V 4.7A 90Wشارژر-آداپتور لپ تاپ سونی 19.5ولت 4.7آمپر 90وات / Adapter Laptap Sony Vaio 19.5V 4.7A 90W

ولتاژ ورودی : 220 - 110 V AC / DC
ولتاژ خروجی: 19.5V
آمپر خروجی: 4.7A
وات : 90W
سایز سر فیش:1*4.3*6.5 MM

0 ریال

شارژر-آداپتور لپ تاپ مینی سونی 10.5ولت 2.9آمپر 30وات / Adapter Laptop MINI Sony 10.5V 2.9A 30Wشارژر-آداپتور لپ تاپ مینی سونی 10.5ولت 2.9آمپر 30وات / Adapter Laptop MINI Sony 10.5V 2.9A 30W

ولتاژ ورودی: 220 - 110 V AC / DC
ولتاژ خروجی: 10.5V
آمپر خروجی: 2.9A
وات : 30W
سایز سر فیش: 1.7*4.8 MM

0 ریال

شارژر-آداپتور لپ تاپ سونی 16ولت 4آمپر 65وات / Adapter Laptop Sony SLIM 16v 4A 65Wشارژر-آداپتور لپ تاپ سونی 16ولت 4آمپر 65وات / Adapter Laptop Sony SLIM 16v 4A 65W

ولتاژ ورودی: 220 - 110 V AC / DC
ولتاژ خروجی: 16V
آمپر خروجی: 4A
وات : 64W
سایز سر فیش: 4.4*6.5 MM

0 ریال

شارژر-آداپتور لپ تاپ سونی 19.5ولت 3.9آمپر 76وات / Adapter Laptop Sony 19.5V 3.9A 76W شارژر-آداپتور لپ تاپ سونی 19.5ولت 3.9آمپر 76وات / Adapter Laptop Sony 19.5V 3.9A 76W

ولتاژ ورودی: 220-110 V AC/DC
ولتاژ خروجی: 19.5V
آمپر خروجی : 3.9A
وات : 76W
سایز سرفیش: 4.4*6.4 MM

0 ریال

شارژر-آداپتور لپ تاپ سونی 10.5ولت 4.3آمپر 45وات / Adapter Laptop Sony 10.5V 4.3A 45W شارژر-آداپتور لپ تاپ سونی 10.5ولت 4.3آمپر 45وات / Adapter Laptop Sony 10.5V 4.3A 45W

ولتاژ ورودی : 220 - 110 V AC / DC
ولتاژ خروجی: 10.5V
آمپر خروجی: 4.3A
وات : 45W
سایز سر فیش : 1.7*4.8 MM

0 ریال

شارژر-آداپتور لپ تاپ سونی 19.5ولت 3.33آمپر 65وات / Adapter Laptop Sony 19.5V 3.33A 65Wشارژر-آداپتور لپ تاپ سونی 19.5ولت 3.33آمپر 65وات / Adapter Laptop Sony 19.5V 3.33A 65W

ولتاژ ورودی: 220-110 V AC/DC
ولتاژ خروجی: 19.5V
آمپر خروجی : 3.33A
وات:65W
سایز سر فیش: 4.4*6.5 MM

0 ریال