قاب ( فریم ) لپ تاپ دل DELL

قاب لپ تاپ یا فریم لپ تاپ به بدنه لپ تاپ گفته میشود .

بدنه لپ تاپ ها به علل مختلف ممکن است شکسته شوند که در لپ تاپ های جدید اصولا به علت ضعف بدنه میباشد عوامل دیگر از جمله شایعترین آنها خراب شدن لولای لپ تاپ که باعث فشار آمدن به بدنه دستگاه ( قاب پشت ال سی دی و قاب زیر لپ تاپ ) است . لذا در صورت شکستگی قاب پشت ال سی دی حتما لولای لپ تاپ خود را نیز تعویض کنید در غیر اینصورت خرابی لولا باعث شکستن قاب جدید شما می گردد .

 

دسته بندی قابها به صورت زیر میباشد :

قاب پشت صفحه نمایش ( ال سی دی ) که به آن قاب A گفته می شود .

قاب دور صفحه نمایش که به آن قاب B گفته می شود .

قاب دور کی برد که به آن قاب C گفته می شود .

قاب زیر لپ تاپ که به آن قاب D گفته می شود .

قاب بالای کبیرد (  بعضی از لپ تاپ ها این قاب را دارند ) که به آن قاب E گفته میشود .

قاب زیر کیبرد ( بعضی از لپ تاپ ها این قاب را دارند ) که به آن قاب H گفته می شود .

قاب جلو لپ تاپ دل 5520 Cover Case B Laptop Dellقاب جلو لپ تاپ دل 5520 Cover Case B Laptop Dell

قاب B لپ تاپ دل
رنگ:

750,000 ریال

قاب پشت لپ تاپ دل 5520 Cover Case A Laptop Dell قاب پشت لپ تاپ دل 5520 Cover Case A Laptop Dell

قاب A لپ تاپ دل
رنگ:

1,250,000 ریال

قاب پشت لپ تاپ دل 6400 Cover Case A Laptop Dellقاب پشت لپ تاپ دل 6400 Cover Case A Laptop Dell

قاب A لپ تاپ دل
رنگ: مشکی

950,000 ریال

قاب جلو لپ تاپ دل 6400 Cover Case B Laptop Dell قاب جلو لپ تاپ دل 6400 Cover Case B Laptop Dell

قاب B لپ تاپ دل
رنگ: مشکی

650,000 ریال

قاب دور کیبرد لپ تاپ دل Cover Case C Laptop Dell A840قاب دور کیبرد لپ تاپ دل Cover Case C Laptop Dell A840

قاب C لپ تاپ دل
رنگ: مشکی

1,100,000 ریال

قاب جلو لپ تاپ دل Cover Case A Laptop Dell A840قاب جلو لپ تاپ دل Cover Case A Laptop Dell A840

قاب A لپ تاپ دل
رنگ: مشکی

1,150,000 ریال

قاب جلو لپ تاپ دل ایی 4300 / Cover Case B Laptop Dell E4300قاب جلو لپ تاپ دل ایی 4300 / Cover Case B Laptop Dell E4300

قاب B لپ تاپ دل
رنگ: مشکی

950,000 ریال

قاب دور کیبرد لپ تاپ دل ایی 4300 / Cover Case C Laptop Dell E4300قاب دور کیبرد لپ تاپ دل ایی 4300 / Cover Case C Laptop Dell E4300

قاب C لپ تاپ دل
رنگ:

1,150,000 ریال

قاب کف لپ تاپ دل ایی 4300 / Cover Case D Laptop Dell E4300قاب کف لپ تاپ دل ایی 4300 / Cover Case D Laptop Dell E4300

قاب D لپ تاپ دل
رنگ: مشکی

950,000 ریال

قاب پشت لپ تاپ دل ایی 4300 / Cover Case A Laptop Dell E4300قاب پشت لپ تاپ دل ایی 4300 / Cover Case A Laptop Dell E4300

قاب A لپ تاپ دل
رنگ: مشکی

1,200,000 ریال

قاب دور کیبرد لپ تاپ دل ایی 5500 / Cover Case C Laptop Dell E5500قاب دور کیبرد لپ تاپ دل ایی 5500 / Cover Case C Laptop Dell E5500

قاب C لپ تاپ دل
رنگ: مشکی

950,000 ریال

قاب کف لپ تاپ دل ایی 5500 / Cover Case D Laptop Dell E5500قاب کف لپ تاپ دل ایی 5500 / Cover Case D Laptop Dell E5500

قاب D لپ تاپ دل
رنگ: مشکی

950,000 ریال

قاب پشت لپ تاپ دل ایی 6420 / Cover Case A Laptop Dell E6420قاب پشت لپ تاپ دل ایی 6420 / Cover Case A Laptop Dell E6420

قاب A لپ تاپ دل
رنگ:

1,550,000 ریال

قاب جلو لپ تاپ دل ایی 6420 / Cover Case B Laptop Dell E6420قاب جلو لپ تاپ دل ایی 6420 / Cover Case B Laptop Dell E6420

قاب B لپ تاپ دل
رنگ: مشکی

1,350,000 ریال

قاب دور کیبرد لپ تاپ دل ایی 6420 / Cover Case C Laptop Dell E6420قاب دور کیبرد لپ تاپ دل ایی 6420 / Cover Case C Laptop Dell E6420

قاب C لپ تاپ دل
رنگ: نقره ای

1,850,000 ریال

قاب پشت لپ تاپ دل Cover Case A Laptop Dell Mini 10قاب پشت لپ تاپ دل Cover Case A Laptop Dell Mini 10

قاب A لپ تاپ دل
رنگ: مشکی

1,100,000 ریال

قاب پشت لپ تاپ دل Cover Case B Laptop Dell Mini 10قاب پشت لپ تاپ دل Cover Case B Laptop Dell Mini 10

قاب B لپ تاپ دل
رنگ: مشکی

850,000 ریال

قاب دور کیبرد لپ تاپ دل 4010 Cover Case C Laptop Dellقاب دور کیبرد لپ تاپ دل 4010 Cover Case C Laptop Dell

قاب C لپ تاپ دل
رنگ: مشکی

1,050,000 ریال

قاب کف لپ تاپ دل 4010 Cover Case D Laptop Dellقاب کف لپ تاپ دل 4010 Cover Case D Laptop Dell

قاب D لپ تاپ دل
رنگ:

0 ریال

قاب دور کیبرد لپ تاپ دل ان 4030 / Cover Case C Dell N4020-N4030 قاب دور کیبرد لپ تاپ دل ان 4030 / Cover Case C Dell N4020-N4030

قاب C لپ تاپ دل
رنگ: مشکی

1,250,000 ریال 1,350,000 ریال

قاب کف لپ تاپ دل ان 4030 / Cover Case D Dell N4020-N4030 قاب کف لپ تاپ دل ان 4030 / Cover Case D Dell N4020-N4030

قاب D لپ تاپ دل
رنگ: مشکی

980,000 ریال

قاب دور کیبرد لپ تاپ دل ان 5030 / Cover Case C Laptop Dell N5030قاب دور کیبرد لپ تاپ دل ان 5030 / Cover Case C Laptop Dell N5030

قاب C لپ تاپ دل
رنگ: مشکی

1,200,000 ریال

قاب کف لپ تاپ دل ان 5030 / Cover Case D Laptop Dell N5030قاب کف لپ تاپ دل ان 5030 / Cover Case D Laptop Dell N5030

قاب D لپ تاپ دل
رنگ:

1,050,000 ریال

قاب پشت لپ تاپ دل ان 5040 / Cover Case A Laptop N5050-N5040قاب پشت لپ تاپ دل ان 5040 / Cover Case A Laptop N5050-N5040

قاب A لپ تاپ دل
رنگ: مشکی

1,100,000 ریال

قاب جلو لپ تاپ دل ان 5040 / Cover Case B Laptop N5050-N5040قاب جلو لپ تاپ دل ان 5040 / Cover Case B Laptop N5050-N5040

قاب B لپ تاپ دل
رنگ:

550,000 ریال

قاب دور کیبرد لپ تاپ دل ان 5040 / Cover Case C Laptop N5050-N5040قاب دور کیبرد لپ تاپ دل ان 5040 / Cover Case C Laptop N5050-N5040

قاب C لپ تاپ دل
رنگ:

1,100,000 ریال

قاب کف لپ تاپ دل ان 5040 / Cover Case D Laptop N5050-N5040قاب کف لپ تاپ دل ان 5040 / Cover Case D Laptop N5050-N5040

قاب D لپ تاپ دل
رنگ:

950,000 ریال

قاب کف لپ تاپ دل 1520 Cover Case D Laptop Dell Vostroقاب کف لپ تاپ دل 1520 Cover Case D Laptop Dell Vostro

قاب D لپ تاپ دل
رنگ:

950,000 ریال

قاب دور کیبرد لپ تاپ دل 1520 Cover Case C Laptop Dell Vostroقاب دور کیبرد لپ تاپ دل 1520 Cover Case C Laptop Dell Vostro

قاب C لپ تاپ دل
رنگ:

980,000 ریال

قاب پشت لپ تاپ دل 3560 Cover Case A Laptop Dell Vostro قاب پشت لپ تاپ دل 3560 Cover Case A Laptop Dell Vostro

قاب A لپ تاپ دل
رنگ: نوک مدادی - سیلور

1,150,000 ریال

قاب جلو لپ تاپ دل 3560 Cover Case B Laptop Dell Vostro قاب جلو لپ تاپ دل 3560 Cover Case B Laptop Dell Vostro

قاب B لپ تاپ دل
رنگ: نوک مدادی - سیلور

850,000 ریال

قاب لپ تاپ دل سری FRAME Dell XPLS1340 B WITH GLASSقاب لپ تاپ دل سری FRAME Dell XPLS1340 B WITH GLASS

قاب B لپ تاپ دل
رنگ:

1,250,000 ریال