لولای لپ تاپ ( HINGES )

لولای لپ تاپ قطعه فلزی وصل کننده درب لپ تاپ به بدنه میباشد این قطعه ممکن است به مرور زمان به علت ضربه فیزیکی یا فرسودگی دچار شکستگی یا سفت شدن یا از دست دادن مقاومت خود گردد که عدم تعویض آن در صورت ایرادات یاد شده باعت شکستگی قاب یا حتی خود صفحه نمایش گردد.

لولای دل 5110Dell 5110 Hings

لولای چپ و راست لپ تاپ دل 5110

0 ریال