دی وی دی رایتر ساتا ( SATA )

دی وی دی رایتر SATA

دی وی دی رایتر ساتا از نظر اندازه دارای سه نوع میباشد.

1- دی وی دی رایتر 12.7 میلی متر

2- دی وی دی رایتر 9.5 میلی متر

3- دی وی دی رایتر 9 میلی متر

یکی از راههای فهمیدن نوع درایو دستگاه جستجوی مدل درایو قبلی در اینترنت می باشد . در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با کارشناسان فروش این شرکت تماس حاصل فرمایید . 

دی وی دی رایتر ساتا DVD RW BLU-RAY SATA UJ260 دی وی دی رایتر ساتا DVD RW BLU-RAY SATA UJ260

برند : PANASONIC
قطر : 12.7MM INCH

0 ریال

دی وی دی رایتر ساتا 12.7 DVD RW SATA LITEON دی وی دی رایتر ساتا DVD RW SATA LITEON 12.7

یرند : PHILIPS LITON
قطر :12.7MM INCH

0 ریال

دی وی دی رایتر ساتا DVD RW SATA SLOT IN 12.7 MM دی وی دی رایتر ساتا DVD RW SATA SLOT IN 12.7 MM

برند : PANASONIC
قطر : 12.7MM INCH
GA10F

0 ریال

دی وی دی رایتر ساتا DVD RW SATA DELL E6400دی وی دی رایتر ساتا DVD RW SATA DELL E6400

برند : PANASONIC
قطر : 12.7MM INCH

0 ریال

دی وی دی رایتر ساتا مکشی DVD RW SATA SLOT IN SLIM UJ898دی وی دی رایتر ساتا مکشی DVD RW SATA SLOT IN SLIM UJ898

برند : PANASONIC
قطر : 9.5MM INCH

0 ریال

دی وی دی رایتر ساتا DVD RW SATA SLIM TRAY UJ8G2 دی وی دی رایتر ساتا DVD RW SATA SLIM TRAY UJ8G2

برند : PANASONIC
قطر : 9.5MM INCH

0 ریال

UJ8E2Qدی وی دی رایتر ساتا DVD RW SATA SUPER SLIM TRAY 9mm

برند : PANASONIC
قطر : 9MM

0 ریال