10 اینچ

صفحه نمایش ال ای دی لپ تاپ ضخیم LED LAPTOP 10.1INCH 40PIN BL صفحه نمایش ال ای دی لپ تاپ ضخیم LED LAPTOP 10.1INCH 40PIN BL

RESOLUTION: 1280 * 720 SD

2,650,000 ریال

صفحه نمایش ال ای دی لپ تاپ ضخیم LED LAPTOP 10.2-INCH BLصفحه نمایش ال ای دی لپ تاپ ضخیم LED LAPTOP 10.2-INCH BL

RESOLUTION : 1024 * 600

2,550,000 ریال

ال سی دی لپ تاپ ضخیم CCFL 10.6-INCH BL ال سی دی لپ تاپ ضخیم CCFL 10.6-INCH BL

2,950,000 ریال

ال سی ذی لپ تاپ ضخیم CCFL LAPTOP 10.6-INCH 30PIN BL ال سی ذی لپ تاپ ضخیم CCFL LAPTOP 10.6-INCH 30PIN BL

RESOLUTION : 1280 * 768

2,950,000 ریال

ال سی دی لپ تاپ ضخیم LED 10.1-INCH 40 PIN BLال سی دی لپ تاپ ضخیم LED 10.1-INCH 40 PIN BL

RESOLUTION: 1024*576

3,100,000 ریال

ال ای دی لپ تاپ ضخیم LED 10.1 - INCH 40 PIN BLال ای دی لپ تاپ ضخیم LED 10.1 - INCH 40 PIN BL

RESOLUTION: 1280*720

3,100,000 ریال

ال سی دی لپ تاپ ضخیم 10.1 -INCH 40PIN BL LED ال سی دی لپ تاپ ضخیم 10.1 -INCH 40PIN BL LED

RESOLUTION: 1280*720 SD

3,100,000 ریال