باتری لپ تاپ توشیبا 5109/5024

باتری لپ تاپ توشیبا 5109/5024

قیمت برای شما : 0 ریال

نوع باطری : لیتیوم ایون
ولتاژ: 10.8 V
آمپر: 5200Mah
رنگ: مشکی

 • به من اطلاع بده
 • ورود

 • نقد و بررسی تخصصی

  این باتری با شماره فنی(Part number) های زیر کا ملاهمخوانی دارد:

  PA5025U-1BRS 

  PA5024U-1BRS 

  PA5023U-1BRS

  PA5108U-1BRS 

  PA5027U-1BRS

  PA5026U-1BRS

  PABAS259          

  PA5110U-1BRS 

  PA5109U-1BRS

  PABAS262          

  PABAS261          

  PABAS260

  PABAS272          

  PABAS271          

  PABAS263

  PABAS274          

  PABAS273

  این باطری با باطری لپ تاپ های زیر کاملا همخوانی دارد:

  dynabook Satellite B252 Series 

  dynabook Qosmio T852 Series  

   dynabook Qosmio T752 Series

  dynabook Satellite B352 Series 

  dynabook Satellite B254 Series 

  dynabook Satellite B253 Series

  dynabook Satellite B372 Series 

  پdynabook Satellite B354 Series              

  dynabook Satellite B353 Series

  dynabook Satellite B453 Series 

  dynabook Satellite B374 Series 

  dynabook Satellite B373 Series

  dynabook Satellite T67 Series    

  dynabook Satellite T57 Series    

  dynabook Satellite B553 Series

  dynabook Satellite T572 Series  

  dynabook Satellite T97 Series    

  dynabook Satellite T87 Series

  dynabook Satellite T642 Series  

  dynabook Satellite T574 Series  

  dynabook Satellite T573 Series

  dynabook Satellite T772 Series  

  dynabook Satellite T752 Series  

  dynabook Satellite T652 Series

  dynabook T453 Series   

  dynabook Satellite T874 Series

  dynabook Satellite T873 Series

  dynabook T652 Series   

  dynabook T553 Series   

  dynabook T552 Series

  Qosmio X70-B Series     

  Qosmio X70 Series          

  dynabook T653 Series

   Satellite C40-B Series   

   Satellite C40-A Series   

  Satellite C40 Series

  Satellite C40D-B Series  

  Satellite C40D-A Series 

  Satellite C40D Series

   Satellite C40t-B Series  

  Satellite C40t-A Series

  Satellite C40t Series

  Satellite C50D Series      

  Satellite C50-A Series    

  Satellite C50 Series

  Satellite C50Dt Series    

  Satellite C50D-A Series 

  Satellite C50D-A Series

  Satellite C50t-A Series   

  Satellite C50t Series       

  Satellite C50Dt-A Series

  Satellite C55D Series      

  Satellite C55-A Series    

  Satellite C55 Series

  Satellite C55Dt-A Series

  Satellite C55Dt Series    

  Satellite C55D-A Series

  Satellite C70 Series         

  Satellite C55t-A Series   

  Satellite C55t Series

  Satellite C70D Series      

  Satellite C70-B Series     

  Satellite C70-A Series

  Satellite C75 Series         

  Satellite C70D-B Series  

  Satellite C70D-A Series

  Satellite C75D Series      

  Satellite C75-B Series     

  Satellite C75-A Series

  Satellite C800 Series      

  Satellite C75D-B Series  

  Satellite C75D-A Series

  Satellite C805D Series   

  Satellite C805 Series      

  Satellite C800D Series

  Satellite C845 Series      

  Satellite C840D Series   

  Satellite C840 Series

  Satellite C850D Series   

  Satellite C850 Series      

  Satellite C845D Series

  Satellite C870 Series      

  Satellite C855D Series   

  Satellite C855 Series

  Satellite C875D Series   

  Satellite C875 Series      

  Satellite C870D Series

  Satellite L70-B Series     

  Satellite L70-A Series     

  Satellite L70 Series

  Satellite L70D-B Series  

  Satellite L70D-A Series  

  Satellite L70D Series

  Satellite L75-B Series     

  Satellite L75-A Series     

  Satellite L75 Series

  Satellite L75D-B Series  

  Satellite L75D-A Series  

  Satellite L75D Series

  Satellite L805 Series       

  Satellite L800D Series    

  Satellite L800 Series

  Satellite L830D Series    

  Satellite L830 Series       

  Satellite L805D Series

  Satellite L840 Series       

  Satellite L835D Series    

  Satellite L835 Series

  Satellite L845D Series    

  Satellite L845 Series       

  Satellite L840D Series

  Satellite L855 Series       

  Satellite L850D Series    

  Satellite L850 Series

  Satellite L870D Series    

  Satellite L870 Series       

  Satellite L855D Series

  Satellite M800 Series     

  Satellite L875D Series    

  Satellite L875 Series

   Satellite M801D Series

  Satellite M801 Series     

  Satellite M800D Series

  Satellite M840 Series     

  Satellite M805D Series  

  Satellite M805 Series

  Satellite M845D Series  

  Satellite M845 Series     

  Satellite M840D Series

  Satellite P75-B Series     

  Satellite P70-B Series     

  Satellite P70 Series

  Satellite P840 Series      

  Satellite P800D Series   

  Satellite P800 Series

  Satellite P845D Series   

  Satellite P845 Series      

   Satellite P840D Series

  Satellite P850D Series   

  Satellite P850 Series      

  Satellite P845t Series

  Satellite P870 Series      

  Satellite P855D Series   

  Satellite P855 Series

  Satellite P875D Series   

  Satellite P875 Series      

  Satellite P870D Series

  Satellite S70-B Series     

  Satellite S70-A Series     

  Satellite S70 Series

  Satellite S70D-B Series

  Satellite S70D-A Series  

  Satellite S70D Series

  Satellite S70Dt-B Series

  Satellite S70Dt-A Series

  Satellite S70Dt Series

  Satellite S70t-B Series   

  Satellite S70t-A Series   

  Satellite S70t Series

  Satellite S75-B Series     

  Satellite S75-A Series     

  Satellite S75 Series

   Satellite S75D-B Series 

  Satellite S75D-A Series  

  Satellite S75D Series

   Satellite S75Dt-B Series

   Satellite S75Dt-A Series

   Satellite S75Dt Series

  Satellite S75t-B Series   

   Satellite S75t-A Series  

  Satellite S75t Series

  Satellite S840 Series       

  Satellite S800D Series    

   Satellite S800 Series

  Satellite S845D Series    

  Satellite S845 Series       

   Satellite S840D Series

  Satellite S855 Series       

   Satellite S850D Series  

   Satellite S850 Series

  Satellite S870D Series    

   Satellite S870 Series     

  Satellite S855D Series

   Satellite Pro C40 Series

   Satellite S875D Series  

   Satellite S875 Series

  Satellite Pro C40D Series              

   Satellite Pro C40-B Series            

   Satellite Pro C40-A Series

  Satellite Pro C40t Series

  Satellite Pro C40D-B Series          

  Satellite Pro C40D-A Series

  Satellite Pro C50 Series 

   Satellite Pro C40t-B Series          

  Satellite Pro C40t-A Series

  Satellite Pro C50D-A Series         

   Satellite Pro C50D Series             

   Satellite Pro C50-A Series

  Satellite Pro C50t Series

  Satellite Pro C50Dt-A Series        

  Satellite Pro C50Dt Series

  Satellite Pro C55-A Series            

   Satellite Pro C55 Series

  Satellite Pro C50t-A Series

   Satellite Pro C55Dt Series           

   Satellite Pro C55D-A Series        

   Satellite Pro C55D Series

   Satellite Pro C55t-A Series          

  Satellite Pro C55t Series

   Satellite Pro C55Dt-A Series

   Satellite Pro C70-B Series            

   Satellite Pro C70-A Series           

   Satellite Pro C70 Series

   Satellite Pro C70D-B Series         

   Satellite Pro C70D-A Series        

   Satellite Pro C70D Series

   Satellite Pro C75-B Series            

   Satellite Pro C75-A Series           

   Satellite Pro C75 Series

   Satellite Pro C75D-B Series         

   Satellite Pro C75D-A Series        

   Satellite Pro C75D Series

   Satellite Pro C805 Series             

  Satellite Pro C800D Series           

  Satellite Pro C800 Series

   Satellite Pro C840D Series          

   Satellite Pro C840 Series             

   Satellite Pro C805D Series

   Satellite Pro C850 Series             

   Satellite Pro C845D Series          

   Satellite Pro C845 Series

  Satellite Pro C855D Series           

   Satellite Pro C855 Series             

   Satellite Pro C850D Series

  Satellite Pro C875 Series              

   Satellite Pro C870D Series          

  Satellite Pro C870 Series

   Satellite Pro L70-A Series            

   Satellite Pro L70 Series

   Satellite Pro C875D Series

   Satellite Pro L70D-A Series         

  Satellite Pro L70D Series              

  Satellite Pro L70-B Series

   Satellite Pro L75-A Series            

  Satellite Pro L75 Series 

  Satellite Pro L70D-B Series

   Satellite Pro L75D-A Series         

   Satellite Pro L75D Series             

   Satellite Pro L75-B Series

   Satellite Pro L800D Series           

   Satellite Pro L800 Series              

  Satellite Pro L75D-B Series

   Satellite Pro L830 Series              

   Satellite Pro L805D Series           

   Satellite Pro L805 Series

   Satellite Pro L835D Series           

   Satellite Pro L835 Series              

   Satellite Pro L830D Series

   Satellite Pro L845 Series              

   Satellite Pro L840D Series           

   Satellite Pro L840 Series

  Satellite Pro L850D Series            

   Satellite Pro L850 Series              

   Satellite Pro L845D Series

   Satellite Pro L870 Series              

   Satellite Pro L855D Series           

   Satellite Pro L855 Series

   Satellite Pro L875D Series           

   Satellite Pro L875 Series              

   Satellite Pro L870D Series

  Satellite Pro M801 Series             

   Satellite Pro M800D Series         

   Satellite Pro M800 Series

   Satellite Pro M805D Series         

  Satellite Pro M805 Series             

   Satellite Pro M801D Series

  Satellite Pro M845 Series             

  Satellite Pro M840D Series          

   Satellite Pro M840 Series

   Satellite Pro P70-B Series            

   Satellite Pro P70 Series

   Satellite Pro M845D Series

   Satellite Pro P800D Series          

   Satellite Pro P800 Series             

   Satellite Pro P75-B Series

  Satellite Pro P845 Series              

  Satellite Pro P840D Series           

   Satellite Pro P840 Series

   Satellite Pro P850 Series             

  Satellite Pro P845t Series             

  Satellite Pro P845D Series

  Satellite Pro P855D Series           

  Satellite Pro P855 Series              

  Satellite Pro P850D Series

   Satellite Pro P875 Series             

   Satellite Pro P870D Series          

   Satellite Pro P870 Series

  Satellite Pro S70-A Series             

  Satellite Pro S70 Series 

   Satellite Pro P875D Series

   Satellite Pro S70D-A Series         

  Satellite Pro S70D Series              

  Satellite Pro S70-B Series

   Satellite Pro S70Dt-A Series       

   Satellite Pro S70Dt Series           

   Satellite Pro S70D-B Series

   Satellite Pro S70t-A Series          

   Satellite Pro S70t Series              

   Satellite Pro S70Dt-B Series

   Satellite Pro S75-A Series            

   Satellite Pro S75 Series

   Satellite Pro S70t-B Series

   Satellite Pro S75D-A Series         

   Satellite Pro S75D Series             

   Satellite Pro S75-B Series

   Satellite Pro S75Dt-A Series       

   Satellite Pro S75Dt Series           

  Satellite Pro S75D-B Series

  Satellite Pro S75t-A Series           

   Satellite Pro S75t Series              

   Satellite Pro S75Dt-B Series

   Satellite Pro S800D Series           

   Satellite Pro S800 Series              

   Satellite Pro S75t-B Series

  Satellite Pro S845 Series

   Satellite Pro S840D Series           

   Satellite Pro S840 Series

   Satellite Pro S850D Series           

   Satellite Pro S850 Series              

   Satellite Pro S845D Series

   Satellite Pro S870 Series              

   Satellite Pro S855D Series           

   Satellite Pro S855 Series

   Satellite Pro S875D Series           

   Satellite Pro S875 Series              

   Satellite Pro S870D Series

  Tecra W50 Series            

  Tecra A50-A Series         

  Tecra A50 Series

  Tecra W50-A Series

 • مشخصات فنی
 • نظرات کاربران

  ورود