شارژر-آداپتور لپ تاپ توشیبا 19ولت 4.74آمپر 90وات / Adapter Laptop Toshiba 19V 4.74A 90W

شارژر-آداپتور لپ تاپ توشیبا 19ولت 4.74آمپر 90وات / Adapter Laptop Toshiba 19V 4.74A 90W

قیمت برای شما : 0 ریال

ولتاژ ورودی: 220-110 V AC/DC
ولتاژ خروجی: 19V
آمپر خروجی: 4.74A
وات: 90W
سایز سر فیش:2.5*5.5 MM

 • به من اطلاع بده
 • ورود

 • نقد و بررسی تخصصی

  این محصول فاقد کابل برق می باشد . جهت خرید اینجا کلیک کنید

  این مدل دستگاه های توشیبا به شارژر 19ولت 4.74آمپر سازگاری دارد:

  L875D-S7230 AC  شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا L875-S7208 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  L755-S5246 ACشارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا L755-S5214 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  C875-S7303 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  C875-S7103 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  C655D-S5508 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا L955-S5330 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite A135-S4467 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite A205-S5804 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite A205-S4617 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite A135-S4666 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite P755-S5395 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite M645-S4114 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite S875-S7136 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite S855D-S5253 ACشارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا   
  Satellite C855D-S5230 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite A305D-S68651 ACشارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا   
  Satellite A305D-S6856 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite A305D-S6851 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite A305D-S6849 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite A305D-S6848 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite A305D-S6835 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite A305D-S6831 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite A305D-S6875 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite A305D-S68751 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite C855D-S5307 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite C855-S5236 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite A305D-S6991E AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite A305D-S6914 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite A305D-S6886 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite A305D-S6880 ACشارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite A305-ST551E AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite A205-S5843 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite L305-S5918 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite L305-S5875 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite L305-S5885 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite L305-S5884 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite L305-S5877 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite L305-S5876 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite L305-S590 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite L305-S5921 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite L305-S5968 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite L505-ES5034 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite L455-S5008 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite L355-S7915 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite L355-S7812 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite L305D-S5974 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite L305D-S5900 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite L305D-S5895 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite L305-S5933 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite A505-S6034 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite A505-S6030 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite A505-S6005 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite A355-S6940 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite A355-S6935 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite A215-S7428 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite A215-S5837 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite A505-S6960 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite A505-S6975 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite L305-S5956 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite A305D-S6825 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite L305-S5919 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite A505D-S6008 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite A505-S6992 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite A505-S6985 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite A215-S4817 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite A305-S6997E AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite s55-a5294 AC   شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا    Satellite p50-abt3n22 ACشارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite p75-a7100 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite p75-a7200 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite l55-a5278 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite l55-a5226 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite c55t-a5287 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite s55-a5295 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite s55-a5292nr AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite c55t ACشارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا   
  Satellite c55 AC    شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite s75d-a7272 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite s75-a7221 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite s55t-a5334 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite s55t-a5237 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite s55-a5376 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite c55-a5282 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite c55-a5220 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite c55-a5242 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite c55-a5300 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite c55-a5286 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite c55-a5281 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  F45-AV410 شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite 1805-S177 شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite A305-S6864 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite A305-S6863 ACشارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا   
  Satellite A305-S6861 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite A305-S6860 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite m650 AC    شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite l875d AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا   
  Satellite l855d AC       شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite l675d AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite l505d AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite l455d ACشارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا   
  Satellite p875 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite p775 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite C855-S5214 شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite C70-BBT2N11 شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite C55T-B5109 شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite A300 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite A505 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite A500 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite A215 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite A205 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite A130 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite A135 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا   
  Satellite P305 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite U400 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا   
  PA3165E-1ACA AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite L515 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا   
  Satellite L500 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite L455 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite L305 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite L355 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا   
  Satellite A665 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite A355 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا   
  Satellite L555 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite L550 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا   
  Satellite L670 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite L650 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا   
  Satellite U305 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite L640 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا   
  A205-S5814 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite L305-S5888 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  L755D-S5130 ACشارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite L305-S5883 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  L635-S3030 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite L305-S5865 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  C875-S7304 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite L305-S5957 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite A135-S4427 ACشارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite L455-S5975 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite A205-S5000 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite L355-S7905 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite T135D-S1324 ACشارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  Satellite L305D-S5934 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite A665-S6100X ACشارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  Satellite L305-S5911 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite C675D-S7101 ACشارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  Satellite A505-S6033 ACشارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite A305D-S6865 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite A505-S6004 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite A305D-S68491 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite A355-S6925 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite A305D-S6847 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite A505-S6035 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite A305D-S6867 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite L305-S5958 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite C855D-S5110 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite L305-S5920 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite C855-S5190 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite A505-S6998 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite A305D-S68861 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite A505-S6980 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite A305D-S6878 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite c875d AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا   
  Satellite L505-ES5042 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite p50-abt2g22 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite c50 AC  شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite l55-a5284nrشارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite s75-a7270 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite c55t-a5218 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite s55t-a5277 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite s55-a5257 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite c55t-a5222 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite C55T-B5110 شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  
  Satellite c55-a5249 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite A210 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا   
  Satellite c55-a5285 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا PA3716C-1AC3 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا   
  Satellite l305d AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  Satellite A200 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا   
  Satellite A305-S6996E AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا PA3516U-1ACA AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا   
  Satellite A305-S6862 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite U405 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا   
  Satellite p70 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  Satellite L505 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا   
  Satellite l755d AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  Satellite L300 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا   
  Satellite l655d AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا  Satellite A660 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا   
  Satellite L40-ASMBNX2 شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite M60 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا   
  Satellite L40-ASMBNX1 شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا Satellite L675 AC شارژر/آداپتور لپ تاپ توشیبا   

   

  نام کالا: شارژر (ادابتور) لپ تاپ

  برند: توشیبا (TOSHIBA)

  شماره پارت: P/N - PA3165U-1ACA  PA3097U-1ACA  PA3032U-1ACA  PA3395U-1BRS  PA3421U-1BRUS

  مشخصات: TOSHIBA 19V 4.74A

  ولتاژ ورودی: 220-110 V AC/DC
  ولتاژ خروجی: 19V
  آمپر خروجی: 4.74A
  وات:90W
  سایز سر فیش:2.5*5.5 MM

 • مشخصات فنی
 • نظرات کاربران

  ورود